Døgninstitution i Århus

APV Proces

Problemstilling
Døgninstitutionen er et privat bosted for unge med forskellige udfordringer – beliggende i Århus kommune.  Værket har tidligere lavet deres APV ud fra et standard spørgeskema, som findes på nettet dog uden at synes spørgeskemaet passede helt til deres organisatoriske virkelighed. De ville derfor gerne komme et spadestik dybere i forhold til arbejdsmiljøet – især den psykiske del – for at tage særligt hånd om trivslen.

Proces
I samarbejde med stedets ledelse blev der aftalt at udarbejde et APV spørgeskema med afsæt i institutionens konkrete arbejdsmiljø. For at komme omkring alle arbejdsmiljøproblemstillinger blev der hentet inspiration fra arbejdstilsynets anbefalinger. Spørgeskemaet blev delt ud til de ansatte og indsamlet med henblik på at indfange pejlemærker i forhold til, hvor der var særlige udfordringer i arbejdsmiljøet. Disse pejlemærker blev dernæst anvendt som baggrund for en kvalitativ interviewrunde bandt medarbejderne. Her fik medarbejderne mulighed for at uddybe og nuancere de forskellige problemstillinger i arbejdsmiljøet. Doksa udarbejde derefter en rapport med en detaljeret beskrivelse af de aktuelle udfordringer i arbejdsmiljøet og kom med konkrete anbefalinger til en handleplan på baggrund af APV´en.