Integreret daginstitution i Århus

“Havekultur”

Problemstilling
Institutionen er en mindre daginstitution med 40 børn fordelt på to børnehavestuer og en vuggestue. Det er et sted med stor trivsel og en meget positiv stemning blandt både de ansatte, børn og forældre. Det beskrives som noget helt særligt at komme i institutionen, men det er er ikke lykkedes at indfange helt præcist, hvad “det særlige” består i. Det er en stemning, en tilgang – en kultur som er til stede, men som det ikke er lykkedes at beskrive eller definere nærmere. Dette ønskede institutionen at gøre noget ved og bad derfor Doksa om at indfange “Havekulturen”, som var det navn der anvendtes til at beskrive “det særlige”.

Proces
I samarbejde med dagtilbuddets pædagogiske leder blev der fundet frem til, at “Havekulturen” måtte være en arbejdskultur – dvs. de vaner, ritualer og indbyrdes aftaler, som institutionen har – som ikke nødvendigvis er synlig. Derfor måtte der laves en analyse af arbejdskulturen. Konkret greb vi opgaven an ved at anvende et teoretisk fundament som retning for en empirisk indsamling – dvs. at forældrene modtog spørgeskemaer, samt at de ansatte blev interviewet, som ville man gøre det i en videnskabelig undersøgelse. Hernæst blev den indsamlede empiri analyseret – igen ud fra et teoretisk fundament. Slutteligt blev havekulturen fremanalyseret og produktet – i form af en rapport – blev forelagt institutionen og fremlagt på et personalemøde.

Uddrag fra rapport om arbejdskulturen:

 ”Havekultur” kan beskrives som et mønster af socialt skabte, udtalte og uudtalte spilleregler, hvor samhørighed og fællesskab vægtes højt – men også nærvær og det individuelle hensyn. Forskelligheder og forskellige kompetencer dyrkes bevidst og ses som en styrke for fælleskabet og for organisationen. I havekulturen er man rummelig, man har humor og man har tillid til hinanden. En respektfuld, ærlig kommunikation baseret på en god tone har høj værdi.