Daginstitution i Århus

Kollektivt ansvar – individuel forpligtelse

Problemstilling
Institutionen, som er en 0-6 års integreret institution, stod med en stor trivselsmæssig udfordring. En APV (Arbejdspladsvurdering) viste, at der var mistrivsel og tillidsproblemer på alle plan, og arbejdsglæden var meget lav. Efter et møde med den nye institutionsleder og dagstilbudsleder og overværelse af et personalemøde, stod det klart, at det var en stor og kompleks opgave. En negativ arbejdskultur havde rødder mange år tilbage og bundede blandt andet i dårlig ledelse og heraf voksende mistillid til ledelse og kolleger. For den nye ledelse var det af højeste prioritet at få ændret denne kultur, så fokus igen kunne lægges på kærneopgaven.

Proces
Doksa udarbejdede et forslag til en trivselsproces, der skulle forløbe over et år. Meningen var, at medarbejderne såvel individuelt som kollegialt forpligtede sig på at tage ansvar for processen. Derfor blev der udarbejdet en kontakt, til hver enkelt, hvor de forpligtede sig på at arbejde mode både fælles mål, men også individuelle mål. Kontrakten skulle løbende evalueres og opdateres med nye mål inden for konkrete temaer. Processen blev skudt igang med en temadag, hvor hele forløbet blev præsenteret, og en introduktion til alle temaerne, som var:

  • Sociale systemer og kommunikation
  • Anerkendelse
  • Roller og kultur
  • Vaner og institutionaliserede mønstre
  • Mening og meningsskabelse

Temadagen var tilrettelagt med eksemplificerede opgaver og øvelser undervejs samt en sjov opgave til sidst, der skulle udfordre samarbejdet. Opgaven var at lave en temamiddag med underholdning.

Efterføgende blev der ca. hver anden måned holdt evalueringsrunder, hvor temaerne blev taget op enkeltvis, og nye individuelle og fælles mål blev fastlagt og indskrevet i kontrakterne. På den måde blev medarbejdere og ledelse taget i hånden og ledt gennem processen.

Det hele blev afsluttet med endnu en temadag, hvor der blev skrevet et manifest for institutionen og samarbejdet.