Folkeskole i Århus

Pædagogens nye rolle

Problemstilling
Som i mange andre folkeskoler havde denne skole også visse udfordringer forbundet med den seneste skolereform. For SFO-pædagogernes vedkommende var en væsentlig udfordring, at de med reformen havde fået nye arbejdsopgaver som eksempelvis understøttende undervisning og andre ændrede arbejdsrutiner i løbet af dagen, ligesom deres arbejdstider var ændret, og fritidsdelen fyldte mindre i deres arbejdsdag. Det havde forstyrret deres selvforståelse som fritidspædagoger, og de ville derfor gerne have hjælp til at få sat en proces, rettet på en ny selvforståelse, igang.

Proces
Der blev i fællesskab med det pædagogiske udvalg tilrettelagt to temaformiddage. Første dag havde til formål at skabe refleksioner over såvel strukturelle betingelser for pædagogernes selvforståelse – herunder socialkonstruktivistiske og systemteoretiske betragtninger – som mere personligt betingede aspekter som habitus og vaner. Der var indlagt gruppearbejde, hvor pædagogerne i fællesskab skulle nå frem til en række udsagn, der kendetegnede deres selvforståelse. Disse blev indsamlet bearbejdet af Doksas konsulenter til analyse.

Dag 2 blev Doksas analyse fremlagt, og der blev lagt nye perspektiver på såsom kultur og meningsskabelse. I samarbejde med pædagogerne blev der udarbejdet nogle konkrete forslag til den videre proces i personalegruppen.