Trivselsambassadøruddannelse

Bliv bannerfører for den gode trivsel på din arbejdsplads

En positiv arbejdskultur
I alle organisationer findes der en hel særegen arbejdskultur. Denne arbejdskultur har stor indflydelse på den enkelte medarbejders trivsel og hermed produktivitet. Man kan sige, at en positiv arbejdskultur er selvforstærkende, idet den påvirker den enkelte medarbejders trivsel positivt, som så igen påvirker arbejdskulturen i en opadgående spiral. Modsat vil en negativ arbejdskultur også påvirke medarbejderen negativt, som så påvirker kulturen i en nedadgående spiral. Derfor kan det være en god idé at have en trivselsambassadør, der har fokus på den gode trivsel og den gode arbejdskultur. Ved at have fokus på trivselsfremmende tiltag vil arbejdspladsen undgå mistrivsel og dårlig arbejdskultur.

Hvilke redskaber får trivselsambassadøren?
Trivselsambassadøren får et dyberegående indblik i, hvilke mekanismer der er i spil i sociale sammenhænge. Trivselsambassadøren bliver på den måde i stand til at analysere, hvad der eventuelt kunne være af uhensigtsmæssige mønstre i arbejdskulturen, eller hvad den enkelte medarbejders mistrivsel skyldes. Trivselsambassadøren får ligeledes idéer til, hvilke tiltag der fremmer den gode trivsel i forhold til konkrete problemstillinger. Derudover får trivselsambassadøren redskaber til at tage trivselssamtaler med kolleger. Vigtigst af alt bliver trivselsambassadøren i stand til at udvikle trivselsfremmende tiltag på arbejdspladsen, der kan forebygge mistrivsel.

Tre skridt til Doksa´s Trivselsambassadøruddannelse
Uddannelsen består af tre kursusdage med ca. én måneds intervaller. Der vil være hjemmearbejde med ”hands on” opgaver, så det bliver meget konkret for kursisten. Hjemmeopgaverne vil desuden bestå af konkret trivselsarbejde på arbejdspladsen i form af virkeligt anvendte tiltag på kursistens arbejdsplads. Uddannelsen afsluttes med en fremlæggelse fra alle kursister og overdragelse af certifikat for gennemført uddannelse.