Iværksæt en trivselsproces

– og få ladet batterierne op i din organisation

Sørg for at smøre kæden inden den hopper af
Står jeres arbejdsplads overfor større forandringer, eller er der opstået et behov for at tage hånd om trivslen, kan en udviklende trivselsproces være den helt rigtige investering. Behovet kan også opstå, hvis man i organistionen ikke føler, at der er nok sammenhængskraft imellem de forskellige organisatoriske led, og man savner enstemmighed, fælles retning og en fælles vision.

Nødløsninger kan være dyre
At få Doksa til at facilitere en trivselsproces, vil ofte vise sig at være godt givet ud. Man kan mindske sygefraværet, skabe mere effektivitet og undgå dyre afskedigelses- og ansættelsesprocesser. Derfor kan det også pynte på budgettet, når trivsel højnes og sygefraværet kan nedbringes.

Hvad indebærer en trivselsproces i samarbejde med Doksa?
En trivselsproces kan se ud på mange måder, men det vil altid være med afsæt i konkrete problemstillinger på den enkelte arbejdsplads, at vi finder frem til den bedste løsning. Vi tilbyder at tage medarbejdere og ledelse i hånden og lede jer på vej for at sikre den bedst mulige udviklende retning. Ved opstart sætter vi processen igang i fællesskab, da arbejdsfællesskabet er vigtig for sammenhængskraften. Herefter følger vi op med løbende evalueringer og afstemte inputs, der giver mening og sikrer en progressiv udvikling over tid.

Produktet
En trivselsproces vil bestå af forskellige dele. Det vil ofte være en kombination af temadage, workshops, sparring og ledelsesrådgivning, men kan også indeholde andre ting som f.eks. skriftlige analyser, rapporter og anbefalinger.

Se herunder hvordan vi har arbejdet med trivsel i en institution i Århus.

En trivselsproces behøver ikke at være kedelig – Meget trivsel kan skabes på en sjov måde