Trivselsrådgivning

Et unikt tilbud til medarbejderne

Robusthed er ofte et krav i det moderne samfund
Der stilles mange krav til det moderne menneske. Man skal have succes på arbejdet, overskud i privatlivet – tid til børn og familie, drømme og interesser. Hvor tidligere succeskriterier var, at man skulle føre slægten videre og skaffe mad på bordet, er der idag helt andre forventninger til det gode liv.

I perioder af livet kan det være svært at opnå succes både i sit arbejdsliv og i sit privatliv, når man også gerne vil realisere og udleve sine drømme. Når der ikke er balance mellem privatlivet og arbejdslivet, kan det være nødvendigt at gå til sin ledelse, HR eller tillidsrepræsentant. Dette kan være svært, da der på mange arbejdspladser forventes en vis robusthed, og at man derfor helst ikke vil fremstå “ude af balance”, inden det ofte er for sent, og en sygemelding bliver nødvendig.

Tag hånd om medarbejderne gennem trivselsrådgivning
For at tage det i opløbet tilbyder Doksa, som et unikt tilbud, trivselsrådgivning til den enkelte medarbejder. Vi tager hånd om selv de små problemer, inden de vokser sig store. På den måde bevarer medarbejderen arbejdsglæden og produktiviteten samtidig med, at arbejdspladsen sparer ressourcer. Trivselsrådgivningen er helt anonym i forhold til ledelse og kollegaer.

Hvad indebærer Doksa´s trivselsrådgivning
Medarbejderen får en eller flere samtaler hos en trivselskonsulent. Til første samtale foretages der en screening af medarbejderens udfordringer, og der laves en plan for, hvilke tiltag Doksa kan iværksætte på medarbejderens vegne. Om der er brug for flere samtaler – eller blot den ene – afhænger af omfanget af problemstillingen. Når målet er nået, afsluttes forløbet.

Til Ledelsen

Hvad er formålet med DOKSA´s trivselsrådgivning

Vores trivselsrådgivning går ud på at sikre bedst mulige betingelser for at dine medarbejdere har det godt når de er på arbejde. Vi sigter imod at medarbejderen opnår god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Dette gør sygefraværet mindre, giver gladere og mere stabile medarbejdere – i sidste ende er det både en økonomisk og samfundsmæssig gevinst.

Ikke som TR, HR eller psykolog

DOKSA´s trivselsrådgivning kan lede tankerne hen på psykologbistand, hjælp fra en tillidsrepræsentant eller HR men er dog ingen af delene. Rådgivningen adskiller sig blandt andet fra HR ved ikke at være forankret i organisationens ledelse. DOKSA´s rådgivning er heller ikke psykologhjælp til dine ansatte. Vores tilgang er trivselsfremmende og vi rådgiver og vejleder ud fra vores faglige viden om sociale vilkår, betingelser og forhold på og uden for arbejdspladsen – ofte vil dette minde om en blanding imellem coaching, pædagogisk/socialfaglig rådgivning og konkret hjælp, med det primære formål at forbedre medarbejderens trivsel og dermed i sidste ende at bidrage bedst muligt til arbejdspladsens vækst.

Tillid er en forudsætning

Vores forudsætning er baseret på gensidig tillid og dette betyder at vi sikrer fuld tavshedspligt til organisationens ansatte. Som ledelse må du have tillid til at DOKSA tager hånd om dine medarbejdere uden at du nødvendigvis ved hvad dine ansatte fortæller os. Vi kan dog garantere at involvere dig hurtigst muligt hvis der er noget du kan gøre for at forbedre den ansattes trivsel på eller udenfor arbejdspladsen.

Få tid til driften

Fordelen for dig er at du kan koncentrere dig om at gøre det du er bedst til – at drive din organisation – og samtidig have en ro i maven om at DOKSA hjælper dine ansatte med at trives.

Til Medarbejderen

Hjælp til store og små problemer

Som medarbejder kan du bruge DOKSA´s trivselsrådgivning til mange forskellige ting. Måske har du bare brug for nogle “nye ører” på nogle tanker du gør dig. Men det kan også være du står midt i en livskrise hvor en du er tæt på er gået bort eller du står midt i en svær skilsmisse. I vores trivselsrådgivning er ingen problemer for små eller for store.

Fuld anonymitet - også i forhold til ledelsen

Rådgivningen kan være helt anonym hvis du ønsker det. På den måde er kan du føle dig helt tryg ved at det der siges bliver mellem dig og os. Din ledelse har givet os mandat til at hjælpe dig så du trives bedt muligt på arbejde og derhjemme – derfor behøver de ikke kende til de ting du bøvler med.

Hvordan henvender du dig

Der er flere måder at henvende sig til trivselsrådgiveren på. Du kan ringe, skrive sms eller mail, få en skype session over nettet eller mødes ansigt til ansigt når der er mulighed herfor. Til første samtale taler vi om den udfordring du står med og vi lægger en plan for hvordan vi løser problemet.

Alle forløb er forskellige

Du kan bruge os til rådgivning i forhold til mange forskellige problemstillinger eller til bare et problem som måske kræver at vi snakker sammen over flere gange. Vi aftaler konkret hver gang om DOKSA skal hjælpe dig med at gøre noget ved problemet, om der “bare” var brug for en ny vinkel, eller om der skal laves aftaler med andre på eller udenfor din arbejdsplads. Vi gør aldrig mere end det vi har aftalt.